Kontakt

Hällby förskola
Hällbygatan 44
752 21 Uppsala
Öppettider: 06.30-18.30

Sjukanmälan: Ring eller sms respektive hemvist

Hemvisternas direktnummer:
Huvikumpu/Villekulla: 018-7278569,                                                           0727-095169

Ängen: 018-727 85 67, 0725-07 82 15
Dalen: 018-727 85 68, 0725-07 82 16
Gläntan: 018-727 85 60, 0727-09 51 70

Biträdande förskolechef: Annalena Liljedahl
E-post: annalena.liljedahl@uppsala.se
Telefon: 018-727 56 08, 072-572 33 34

Förskolechef: Christin Viklund
E-post: christin.viklund@uppsala.se