Om Huvikumpu

Välkommen till Hällbys finskspråkiga hemvist

Om du vill att ditt barn ska gå på en finskspråkig avdelning ska du välja Hällby förskola när du söker förskoleplats. Pedagogerna på hemvisten  Huvikumpu och Hoppetossa är både finsk- och svenskspråkiga och utbildade för att arbeta med barns lärande och utveckling. Det finns plats för 36 barn i åldrarna 1–5 år.

Här arbetar vi med samma pedagogik, omsorg och lek som på förskolans övriga tre avdelningar. Skillnaden är att vi talar finska så mycket som möjligt för att ditt barn, du själv eller barnets andra förälder har det som modersmål. 

Uppsala kommun är ett finskt förvaltningsområde och den finska förskolan är en del av uppdraget som kommunen har.

Läs mer om finskspråkig förskola på finska

Läs mer om Uppsala kommuns uppdrag som förvaltningsområde för sverigefinnar

Uppdaterad: