Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Svetlana Sadlana och nås på telefonnummer 018-727 85 65 

11 januari 2016