Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Hällby förskola

Hällbygatan 44

752 19 Uppsala

Telefon till hemvister:

Hemvist Huvikumpu/Villekulla: 018-727 85 69 eller 0727-09 51 69

Hemvist Ängen: 018-727 85 67 eller 0725-07 82 15

Hemvist Dalen: 018-727 85 68 eller 0725-07 82 16

Hemvist Gläntan: 018-727 85 60 eller 0727-09 51 70

 

Biträdande förskolechef:

Annalena Liljedahl

Telefon: 018-727 56 08 eller 072-572 33 34

Förskolechef:

Christin Viklund

Telefon: 0761-37 78 66

 

 

2 mars 2015