Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss!

Hällby förskola
Hällbygatan 44
752 19 Uppsala

Telefon till hemvister:

Hemvist Huvikumpu/Villekulla: 018-727 85 69 eller 0727-09 51 69

Hemvist Ängen: 018-727 85 67 eller 0725-07 82 15

Hemvist Dalen: 018-727 85 68 eller 0725-07 82 16

Hemvist Gläntan: 018-727 85 60 eller 0727-09 51 70

Biträdande Förskolechef: 
John Kristerson
018-727 80 37
E-post John Kristerson

Förskolechef: 
Christin Viklund
E-post Christin Viklund

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt