Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss!

Hällby förskola
Hällbygatan 44
752 19 Uppsala

Telefon till hemvister:

Hemvist Huvikumpu: 018-727 85 69 eller 0727-09 51 69

Hemvist Ängen: 018-727 85 67 eller 0725-07 82 15

Hemvist Dalen: 018-727 85 68 eller 0725-07 82 16

Hemvist Gläntan: 018-727 85 60 eller 0727-09 51 70

Rektor
Sara Lundéll
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt