Introduktion i förskolan

När du har tackat ja till platsen kommer vi att ta kontakt med dig. Vi kommer då att berätta om verksamheten, vår introduktion och vårt arbetssätt.

Vi tillämpar föräldraaktiv heldagsintroduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att ni får möjlighet att lära känna oss pedagoger och vår verksamhet. Under dessa dagar deltar du tillsammans med ditt barn i förskolans verksamhet.

Introduktionen är till för att du och ditt barn ska känna er trygga i förskolan. Under introduktionen får vi pedagoger möjlighet att lära känna ditt barn och dig som förälder och du får veta hur ditt barns dagar kommer att se ut framöver. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig.

Uppdaterad: