Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Vi använder oss av modern teknik som verktyg när vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Tillsammans med barnen dokumenterar vi lärprocesser och vi använder oss senare av det insamlade materialet för att tillsammans reflektera och samtala om det som vi har gjort. Vi ser lärplattan som ett komplement till förskolans befintliga miljöer och som ett hjälpmedel när vi arbetar processinriktat. Hos oss är barnen delaktiga i dokumenterandet och tillsammans tittar och lyssnar vi på det vi spelat in och fotat för att reflektera, uttrycka och lära. Vi använder också digital teknik i lärmiljöerna, där exempelvis en projektor kan användas till att skapa miljöer för rollek, drama, sång, dans eller till att utforska ljus och skugga.

IKT underlättar också vår kommunikation med vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan följa ditt barn genom vår digitala plattform Unikum.

Uppdaterad: