Vårdnadshavare

Utöver daglig kontakt vid hämtning och lämning så erbjuds ni som vårdnadshavare utvecklingssamtal en gång per år. Samtalet ger oss möjlighet att prata om ditt barns utveckling och lärande. Vi talar om hur vi upplever barnet i utbildningen som vi erbjuder och vi berättar mer om vårt arbetssätt, exempelvis hur vi tänker om barns inflytande, delaktighet och vikten av det sociala samspelet. Under samtalet vill vi gärna höra om dina förväntningar på förskolan eftersom dina tankar och reflektioner om barnet och utbildningen är viktiga för oss. I samtalet utgår vi både från läroplanen och arbetslagets reflektioner om barnet i utbildningen.

En gång per termin bjuder vi även in till föräldramöte eller liknande forum där ni som vårdnadshavare kan ta del av utbildningen.

Uppdaterad: