Om förskolan

Hällby förskola är naturnära placerad intill Luthagens fält, bara ett stenkast från Stabbyskogen. Här möter du och ditt barn engagerade pedagoger som har en stark tilltro till att alla barn kan.

Hos oss ger vi barnet möjlighet att utveckla sin fantasi, sin kreativitet och sitt eget tänkande med hjälp av våra intresserade pedagoger. Vi har ett reflekterande arbetssätt där vi tillsammans med barnen nyfikengör oss på både stora- och små fenomen. I enlighet med förskolans demokratiska uppdrag samtalar och arbetar vi med problemlösningar av olika slag, både enskilt och i grupp. Här erbjuds en spännande, lustfylld och lärorik verksamhet där trygghet står i fokus.

På förskolan finns fyra hemvister varav en är finskspråkig - Huvikumpu, Ängen, Dalen och Gläntan. På varje hemvist går barn i åldrarna 1-5 år. Varje hemvist delas in i tre mindre grupper utifrån ålder. Vi arbetar i pedagogiska par med en förskollärare och en till två barnskötare som ansvarar för varje grupp.