Om förskolan

Hällby förskola är naturnära placerad intill Luthagens fält, bara ett stenkast från Stabbyskogen. Här möter du och ditt barn engagerade pedagoger som har en stark tilltro till att alla barn kan.

Hos oss ger vi barnet möjlighet att utveckla sin fantasi, sin kreativitet och sitt eget tänkande med hjälp av våra intresserade pedagoger. Vi har ett reflekterande arbetssätt där vi tillsammans med barnen nyfiken gör oss på både stora- och små fenomen.

I enlighet med förskolans demokratiska uppdrag samtalar och arbetar vi med problemlösningar av olika slag, både enskilt och i grupp. Här erbjuds en spännande, lustfylld och lärorik verksamhet där trygghet står i fokus.

På förskolan finns fyra avdelningar (så kallade hemvister):

  • Huvikumpu är finskspråkig här går barn 2-5 år.
  • Hoppetossa är finskspråkig här går barnen i åldern 1-2 år.
  • På Saltkråkan går barn i åldern 1-3 år. 
  • På Bullerbyn går barn i åldern 1-3 år.
  • På Lönneberga går barn i åldern 3-5 år.
  • Varje hemvist delas in i tre mindre grupper utifrån ålder. Vi arbetar i pedagogiska par med en förskollärare och en till två barnskötare som ansvarar för varje grupp.

Om våra miljöer

Vår verksamhet ska genomföras så att den stimulerar barnens utveckling och lärande. Vi arbetar ofta och medvetet för att skapa goda förutsättningar för det genom att forma öppna och inbjudande lärmiljöer. Det gör vi genom att tillåta oss att förändra och förbättra våra miljöer och låta dem vara levande. Vår ambition är att förskolans miljö ska kunna främja barnens kreativitet och stimulera deras lust att lära. När vi arbetar med miljöerna är det barnens intressen och behov som är centralt.

På Hällby förskola finns det generösa möjligheter till en god utomhusvistelse. Vi har tre gårdar i anslutning till barnens hemvister, Saltkråkan, Hoppetossa och Bullerbyn delar på en, Huvikumpu och Lönneberga delar på den andra på. Vi är ute dagligen och har både planerad och spontan undervisning.

Närheten till många lekparker och vackra Stabbyskogen erbjuder fantastiska utflyktsmöjligheter vilket vi ofta tar tillvara. Inomhus har vi anpassat våra lärmiljöer efter barnets erfarenhet, intressen och utforskande.

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Läs förskolans läroplan

Läs skollagen