Om förskolan

På Hällby förskola erbjuder vi barnen ett utforskande arbetssätt där de dagligen ges möjlighet att upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande. På förskolan arbetar medforskande pedagoger som utmanar varje barn utifrån deras egna intressen och erfarenheter.

Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet. Hällby förskola har tillgång till tre stora gårdar som erbjuder möjligheter för en varierad utomhusmiljö. Närheten till Stabbyskogen lockar till ett lustfyllt lärande i och runtomkring vår närmiljö. Vår förskolas innemiljö är ständigt föränderlig utifrån barnens intressen och behov.

Hos oss möter du och ditt barn pedagoger med bred kompetens och som har en stark tilltro till att alla barn KAN! Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga.

Hällby förskola består av 4 avdelningar varav en är finskspråkig: Huvikumpu/Villekulla, Ängen, Dalen och Gläntan med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar efter Uppsala kommuns vision ”Alla barn ska lyckas”. Detta gör vi på Hällby genom vår värdegrund: ”När vi möts av och visar varandra respekt, känner vi glädje och lust, då blir vi trygga och kan utvecklas och lära tillsammans.

26 februari 2015