Viktiga datum 2022

Studiedagar, då förskolan är stängd. 

Vt 2022: 30 maj

Ht 2022: 8-9 september

21 oktober 2020