Värdegrund

Hällby förskola utgår ifrån läroplanen för förskolan 98/10. Vi har arbetat fram en värdegrund som vi bygger vår verksamhet på. Den lyder: ”När vi möts av och visar varandra respekt, känner vi glädje och lust, då blir vi trygga och kan utvecklas och lära tillsammans”.

27 oktober 2015