Värdegrund

Utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö98/2016) har vi arbetat fram en värdegrund som vi bygger Hällby förskolas verksamhet på:

"När vi möts av- och visar varandra respekt, känner vi glädje och lust, då blir vi trygga och kan utvecklas och lära tillsammans".

Vi arbetar normmedvetet och strävar efter att skapa en förståelse för allas lika värde. Det gör vi bland annat genom att använda barnens tankar, noggrant utvald litteratur och normutmanande bilder som underlag för reflektion. Personalen utbildas kontinuerligt i detta. På Hällby förskola bemöter vi varje barn som en bidragande individ.

Uppdaterad: