Våra miljöer

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö98).

Vår verksamhet ska genomföras så att den stimulerar barnens utveckling och lärande. Vi arbetar ofta och medvetet för att skapa goda förutsättningar för det genom att forma öppna och inbjudande lärmiljöer. Det gör vi genom att tillåta oss att förändra och förbättra våra miljöer och låta dem vara levande. Vår ambition är att förskolans miljö ska kunna främja barnens kreativitet och stimulera deras lust att lära. När vi arbetar med miljöerna är det barnens intressen och behov som är centralt.

På Hällby förskola finns det generösa möjligheter till en god utomhusvistelse. Vi har två gårdar i anslutning till barnens hemvister; Ängen och Huvikumpu delar på den ena, Dalen och Gläntan delar på den andra. Utöver det så har vi en tredje stor gård som vi gärna går till. Vi är ute dagligen och flera gånger i veckan har vi planerad utevistelse i form av exempelvis rörelseaktiviteter eller utflykt. Närheten till många lekparker och vackra Stabbyskogen erbjuder fantastiska utflyktsmöjligheter vilket vi ofta tar tillvara. Inomhus har vi, som ett komplement till våra avdelningar, tillgång till Labbadax, en miljö på förskolan där barnen tillåts undersöka, skapa, laborera och fundera.

Uppdaterad: