Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2016,

Läroplan för förskolan (PDF, 990 KB)

Uppdaterad: