Viktiga datum HT-18

6 november 2018 17.30-19:00 Föräldraråd och föräldramöte
9 november 2018 Studiedag (förskolan stängd)

18 oktober 2018