Hällby förskola är Qualis certifierade 2015/16

HÄLLBY FÖRSKOLA ÄR QUALIS CERTIFIERADE läsåret 2015/2016

Under läsåret 2015/2016 blev Hällby förskola Qualis-certifierade med följande slutomdöme:

På Hällby förskola möter vi barn som är glada, nyfikna och trygga i en spännande och utvecklande miljö med kompetenta och erfarna pedagoger. Barnen har stora möjligheter att påverka innehållet i sin vardag och sin miljö. Här finns tydliga dokument för ett systematiskt kvalitetsarbete som finns med i pedagogernas dagliga arbete. En tydlig ansvarsfördelning finns som utgör trygghet och grund för innehållet i verksamheten. Trivseln och det öppna samtalsklimatet är påtaglig hos alla vi möter under vårt besök. Pedagogernas nyfikenhet och vilja att lära nytt, att vara öppen för andras synpunkter och åsikter ger liv och innehåll i verksamheten. Vi ser en samsyn bland all personal och en stor vilja till samarbete och utveckling. Vid denna granskning i april 2016, uppgår poängen till 95 och Hällby förskola är fortfarande certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem där kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitetsområden. Sammantaget når Hällby förskola en mycket hög nivå i certifieringen. Bakom detta ligger en hög måluppfyllese, en tydlig organisation och en stark styrning och ledning.

Förskolan har fokuserat på värdegrundsarbetet för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och skapa en miljö där barn, pedagoger och föräldrar kan känna sig trygga. Pedagogernas engagemang för sitt arbete och lusten att lära nytt tillsammans är en viktig faktor för förskolans fortsatta utveckling.

11 november 2016