Dags att välja skola inför hösten 2020

9–31 januari är det dags att söka plats i förskoleklass till ditt barn inför hösten 2020.

Veckan före jul fick du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra skolvalet.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du kan göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till gäller principen om relativ närhet.

Läs om skolvalet på uppsala.se/skolval

Besök gärna skolors öppet hus

Du kan gå på skolors öppet hus och informationsträffar innan du bestämmer dig.

Se vilka tider skolorna har öppet på uppsala.se

9 januari 2020