Avgiftskontroll för barnomsorg

Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns.

Uppsala kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in. Den totala årsinkomsten för 2016 enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst. Kommunen jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet lämnat till kommunen.

Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Under hösten 2018 handlar avgiftskontrollen därför om 2016.

Felaktiga avgifter rättas till
Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgavgift sker en justering.
Om du har betalat för litet
Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura mellan september och november 2018, som du måste betala inom 30 dagar. 
Du kan få skjuta på betalningen till kommunen tre månader. Om du vill göra det, ska du begära så kallat anstånd. Information om hur du begär anstånd får du med fakturan.
Om du har betalat för mycket
Ett hushåll som betalat för hög avgift under 2016 får pengarna tillbaka. Återbetalningen kommer till dig någon gång mellan september och november 2018.                            
Mer information finns här: https://www.uppsala.se/avgiftskontroll
30 augusti 2018