Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010,

Här kan du läsa hela förskolans läroplan (pdf)

12 februari 2015